Informačný systém

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Vygenerujte si výpoveď Poistnej zmluvy prostredníctvom jednoduchého formulára. Do formulára vypíšete požadované údaje, vygenerujeme Vám list, ktorý je potrebný podpísať a doporučene odoslať do poisťovne.

Vypovedať poistnú zmluvu

Tlačivo pre účastníkov slúži ako záznam o dopravnej nehode. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť tu a vytlačiť.

Stiahnúť záznam o nehode

Vytlačte si postup pri dopravnej nehode a uložte si ho do svojho vozidla.

Stiahnúť postup pri nehode

Máte možnosť nastaviť si bezplatnú SMS alebo E-mailovú pripomienku, ktorá Vám pripomenie blížiaci sa koniec platnosti napr. Technickej alebo Emisnej kontroly.

Nastaviť pripomienku