Formulár sa práve načítava, nezatvárajte prosím prehliadač.

Informačný systém

 

POSTUP PRI DOPRAVNEJ NEHODE A ŠKODOVEJ UDALOSTI


1) Zabezpečte miesto nehody 
Zabráňte tomu, aby došlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky: zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu a umiestnite varovný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný.

2) Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu
Skontrolujte či je niekto zranený a v prípade potreby poskytnite prvú pomoc. Ak ste zranený aj vy, nepodceňujte tieto zranenia a zavolajte, prípadne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. V prípade potreby, kontaktujte okamžite záchrannú službu na telefónnom čísle 112 alebo 155. Detailne im popíšte, kde sa nachádzate a v akom stave sú zranení. Ďalej postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytne operátor záchrannej služby.

3) Volajte dispečing poisťovne v ktorej máte poistené motorové vozidlo a poraďte sa o ďalšom postupe
 

 Skratka názvu poisťovne  Hlásenie škôd SR  Asist. služba SR  Zo zahraničia  Infolinka
 Allianz - Slovenská poisťovňa  421 800 122 222  421 252 933 112  421 249 615 677  421 800 122 222
 ČSOB poisťovňa  421 850 111 303  421 244 450 050  421 259 666 999  421 850 111 303
 Groupama poisťovňa  421 850 211 411  421 220 854 504  421 220 854 208  421 220 854 208
 Colonnade (zmluvy prevzala Uniqa)  421 556 826 120  421 244 453 097  421 556 826 120  421 556 826 222
 Wüstenrot poisťovňa  421 233 068 805  421 257 889 333  421 233 068 805  421 850 606 060
 Generali poisťovňa  421 238 111 117  421 800 121 122  421 238 111 117  421 238 111 117
 Genertel poisťovňa  421 850 555 555  421 232 784 284  421 232 784 201  421 850 555 555
 Union poisťovňa  421 850 111 211  420 296 339 644  421 220 811 811  421 850 111 211
 UNIQA poisťovňa  421 232 600 100  421 258 252 188  421 232 600 100  421 232 600 100
 Komunálna poisťovňa  421 850 111 566  18118  421 252 627 282  421 800 112 222
 Kooperativa poisťovňa  421 850 111 577  18118  421 257 281 670  421 257 299 198
 Uniqa (zmluvy AXA pojišťovna  421 229 292 929  421 229 292 929  421 229 292 929  421 229 292 929
 Slovenská kancelária poisťovateľov  421 244 455 452  421 244 455 452  421 244 455 452  421 244 455 4524) Zavolajte políciu ak:
- došlo pri nehode k zraneniu alebo úmrtiu osoby,
- došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
- bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
- došlo k úniku nebezpečných látok,
- je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju chybu,
- škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona (v čase uvedenia zákona do praxe 3990 €) alebo škodu nevieme určiť,
- je vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok,
- je nehoda v zahraničí

5) Vyplňte formulár Záznam o dopravnej nehode

6) Kontaktujte svojho poisťovacieho makléra a nahláste:
- číslo poistnej zmluvy,
- vaše osobné údaje a údaje o Vašom vozidle,
- osobné údaje a údaje o vozidle poškodeného