Informačný systém

 

Havarijné poistenie

 

Úlohou havarijného poistenia je poskytnúť majiteľovi automobilu poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť odcudzenie auta, vandalizmus, vykradnutie súčiastok či vecí z vozidla.
 

Poskytuje náhradu v prípadoch:

keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)

auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)

auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň...).

 

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.