Informačný systém

 

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

 

Poisťujete všetky sedadlá v motorovom vozidle podľa technického preukazu.
Cena poistného nezohľadňuje pozíciu miesta v motorovom vozidle. Rovnakú cenu teda platíte za rizikovejšie miesto spolujazdca vedľa vodiča aj za bezpečnejšie miesto vzadu.


Platí nielen pre zrážku dvoch motorových vozidiel. K úrazu nemusí dôjsť len pri havárii dvoch motorových vozidiel, ale napr. pri strete so zverou či pri náraze do stromu alebo budovy.

 

Čo je predmetom poistenia?
Smrť následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu