Informačný systém

 

Poistenie finančnej straty (GAP)

 

Skratka GAP predstavuje poistenie finančnej straty, čo v preklade znamená, že v prípade totálnej škody na vozidle, alebo krádeže, dostanete nie zostatkovú, či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú ste za automobil zaplatili u predajcu

 

GAP je samostatné základné poistenie, ktoré vhodne dopĺňa havarijné poistenie. Zatiaľ čo havarijné poistenie kryje vaše riziko len do výšky všeobecnej trhovej ceny automobilu v čase poistnej udalosti, poistenie GAP kryje celú investíciu vynaloženú na kúpu nového, či ojazdeného auta. Každý nový automobil ihneď po kúpe stráca svoju hodnotu. Táto hodnota môže počas 3 rokov klesnúť až o polovicu, takže v prípade poistnej udalosti dostanete i pri najlepšom havarijnom poistení približne polovicu z ceny auta, ktorú ste za ňu zaplatili. Poistenie finančnej straty GAP kryje práve rozdiel medzi nákupnou cenou automobilu a cenou, ktorú mal automobil tesne pred vznikom poistnej udalosti.