Generátor žiadostí a oznamov do poisťovní
v tomto generátore nájdete najčastejšie dôvody pre zrušenie poistnej zmluvy
Dôvod zrušenia poistnej zmluvy *
Súčasná poisťovňa *
do ktorej chcete poslať dokument
Číslo poistnej zmluvy
Poistník - Meno Priezvisko / Obchodné meno
osoba, ktorá platí poistné - Klient
Adresa - Trvalého pobytu / Sídla
(ulica a číslo domu, Obec, PSČ)
Nespotrebované poistné žiadam zaslať na účet / adresa
uveďte číslo účtu v tvare IBAN alebo poštovú adresu
Evidenčné Číslo Vozidla (EČV), ktorého sa zrušenie poistnej zmluvy týka
Tu môžete napísať vlastný text určený pre poisťovňu
napr.: ukončenie existujúcej poistnej zmluvy dohodou k jej výročnému dátumu
E-mailová adresa Klienta *
na ktorú poslať vygenerovaný dokument
Mobilné telefónne číslo Klienta
Miesto podpisu dokumentu
Dátum podpisu dokumentu
Osobné údaje, ktoré vkladáte do formulára, spracúvame za účelom vykonania činností smerujúcich k zmene, k ukončeniu poistnej zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Zaškrtnutím potvrdzujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte s: *