Bezplatná pripomienka
BEZ PLATNÁ PRIPOMIENKA
Chcem pripomenúť koniec *
Dátum konca služby *
Pripomienku si viete nastaviť pre službu, ktorá má koniec minimálne o 2 dni.
Dátum, kedy chcete dostať pripomienku do SMS-ky alebo na E-mailovú adresu *
Evidenčné číslo vozidla - EČV (ŠPZ-ka) *
ktorého sa pripomienka týka
Vaše pomenovanie vozidla
(značka, model, koho je vozidlo, iný názov, atď.)
Pripomienku chcem poslať na E-mailovú adresu *
Ak zadáte číslo na mobil, bude Vám odoslaná pripomienka aj formou SMS
Mobilné telefónne číslo
Zaškrtnutím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s: *